دریافت گواهینامه دانش بنیان

خوشبختانه شرکت الیاف کائولن ارس با پیگیری های واحد بازرگانی و تلاش همه جانبه عوامل تولید موفق به دریافت گواهینامه دانش بنیان شد.