اعطای لوح یاد بود واحد برتر مشتری مداری به محمد پورعلی مدیر عامل شرکت الیاف کائولن ارس در سومین اجلاس سراسری یکصد واحد مشتری مدار کشوری در سالن همایش های صدا و سیما